เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สื่อการเรียนรู้สำหรับครู
ผลงานการสร้างสื่อและวิจัย
ของครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โรงเรียนในเครือข่ายที่ 46(8)
เริ่มนับสถิติวันที่ 3 ธันวาคม 2555
3d banner

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เรียนรู้เรื่องชาวมอญ คลิกที่นี่>>
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
8 หมู่ 8 ถ.ธรรมรัฐ แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กทม. 10530
Tel.0-2988-7138 Fax.0-2988-7138 E-Mail radbumrung@hotmail.com

นางสาวเดือนเพ็ญ สุขสมาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา